Softvérové služby

·         softvérové poradenstvo

·         správa servrov, podnikových sietí

·         tvorba softvéru na zákazku:

o        odbyt – fakturácie

o        sklady, colné sklady

o        PC pokladne – fiškálny modul

o        riadenie zákaziek a výroby

o        inžiniering

o        riadenie kvality, riadenie dokumentov

 

V oblasti software sme vyvinuli menšie aj väčšie informačné systémy v rôznych oblastiech nasadenia, napríklad:

·          ZAZCLO – software pre colné sklady a colné režimy s ekonomickým

·          PEQ-ProductionEngineeringQuality – plánovanie a riadenie výroby a kvality, inžiniering

·          ISYS – informačný systém na riadenie výroby optických káblov

·          skladové softvéry pre výrobu

·          riadenie ambulancie privátneho lekára

·          riadenie zákaziek v autoservise

·          pokladničný software pre fiškálny modul

·          evidencia žiakov a poplatkov v Základnej umeleckej škole

·          a viaceré iné jednoúčelové aplikácie