Účtovníctvo a mzdy

·         vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby, evidencia DPH

·         saldokonto odberateľov a dodávateľov – prehľad o úhradách

·         spracovanie účtovnej závierky a štatistických výkazov

·         priebežné výsledky hospodárenia

·         INTRASTAT hlásenia a iná súvisiaca agenda

·         vedenie mzdovej a personálnej agendy, mzdových listov

·         spracovanie miezd a platobných príkazov, vystavenie všetkých dokladov a potvrdení

·         ročné zúčtovanie dane a zdravotného poistenia

·         zabezpečenie styku so zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou

·         vypracovanie potvrdenia o dobe zamestnania

·         zastupovanie klienta pri kontrolách

 

Spôsob spolupráce s klientom prispôsobujeme jeho požiadavkam.

V zásade pracujeme týmito postupmi:

  1. osobné prevzatie dokladov-spracovanie-odovzdanie výsledkov
  2. klient spracováva časť svojej agendy na našom softvery na svojich prostriedkoch alebo na našom terminálovom servry. Ide najmä o fakturáciu, skladovú evidenciu, dochádza zamestnancov a iné

Našou prednosťou je možnosť poskytnúť klientovi unikátne technické riešenia „na mieru“